ฟิตเนส

การฝึกเพาะกาย หรือ ฟิตเนส ทำให้มีพลังเก็บสำรองที่มีค่า


คนที่ได้รับการฝึกเพาะกาย หรือผู้ที่เล่นฟิตเนส มาแล้วเป็นอย่างดีมีระบบกฎเกณฑ์และวินัยในการฝึกจนถึงขั้นเป็นนักเพาะกายขั้นกลางจนถึงขั้นสูงแล้ว นักเพาะกาย ฟิตเนส ผู้นั้นก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีพลังงานสำรองที่มีคุณค่ามากในยามฉุกเฉิน

ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีอันตรายน่ากลัวถึงแก่ชีวิต ความแข็งแรงของร่างกายจะช่วยให้ผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการเอาตัวรอดได้สูงมากยิ่งขึ้น อาการบาดเจ็บต่างๆที่อันตรายก็จะกลายเป็นเบา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงมากผู้ฝึกเพาะกายมีโอกาสรอดตายสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกเพาะกาย หรือ ฟิตเนส นั่นเอง

ในอารยประเทศมักจะนิยมฝึกเพาะกาย เล่นฟิตเนส เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งกีฬาให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับนักวิ่งสาวอย่าง จอยเนอร์ ฟลอเรนส์ อดีตนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกา ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า "....ดิฉันฝึกเพาะกาย เพราะทำให้ดิฉันวิ่งเร็วขึ้น...."

นอกจากอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกเพาะกายเล่น ฟิตเนส ที่จะช่วยให้การเล่นกีฬาของผู้ฝึกมีสมรรถนะที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นการช่วยลดหนทางในการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาได้อีกด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นกับข้อต่อและกล้ามเนื้อ ซึ่งตรงนี้การฝึกเพาะกายจะไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานให้กับเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อทั้งมวล ส่งผลให้ลดโอกาสในการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้มาก

ดังนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกเพาะกายหรือผู้ที่เล่น ฟิตเนส ทั้งหลายจึงมั่นใจได้ว่าจะต้องมีความปลอดภัยในสภาวการณ์ต่างๆได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเพาะกาย ฟิตเนส เลยอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้ว ในเวลาทั่วๆ ไปยังสามารถที่จะหิ้วของได้มากยิ่งขึ้นเวลาไปช็อปปิ้งอีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet