การฝึกซ้อมเพาะกายหรือเล่นกล้ามจะช่วย
การฝึกฝนเพาะกายหรือเล่นกล้ามนั้นจะมีผลต่อการแปรเปลี่ยนของร่างกายผู้ฝึกอย่างมากที่สุดชนิดที่ไม่มีกีฬาชนิดใดที่จะสามารถทำได้เท่านี้ และหากผู้ฝึกเพาะกายมีการฝึกอย่างเป็นระเบียบจะส่งผลให้ตัวผู้ฝึกมีคืบหน้าในด้านประสิทธิภาพร่างกายที่ดีขึ้น มีบุคลิกภาพที่สง่างามมากยิ่งขึ้น และมีกำลังวังชาที่มากขึ้นได้อย่างไม่มีขอบเขต การฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามจึงเป็นการเพิ่มพลังกำลังภายในตัวของผู้ฝึกและยังสามารถเพิ่มสมรรถนะในการประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันให้สมบูรณ์ขึ้นได้อีกด้วย เช่น

1. กิจกรรมเพื่องาน หน้าที่งานการคือชีวิต เกียรติและความภูมิใจ กิจการงานทุกอย่างย่อมต้องอาศัยทั้งพลังความคิดและพลังทางร่างกายควบคู่ไปด้วยกัน การฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามจะสร้างความเพียบพร้อมให้กับร่างกายและจิตใจ ยามใดที่ร่างกายของเราเพียบพร้อม จิตใจและความคิดของเราก็จะพลอยเบิกบานตามไปด้วย

2. กิจกรรมเพื่อครอบครัว ผู้ฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามสามารถให้เวลาแก่ครอบครัวของเขาได้มากกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มผับบาร์ หรือผู้ที่เข้าๆ ออกๆโรงพยาบาลอยู่เสมอ และผู้ฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามทั้งปวงย่อมที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของเขาได้เป็นอย่างมากและมีศักยภาพมากกว่าเดิมได้อย่างมากมาย

3. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้พลังทางกายที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีสิ่งนี้ชีวิตจะขาดความสุขไปมาก การฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามทำให้อาหารที่กินเข้าไปมีคุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย และยังช่วยให้สมาธิเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น การฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามสามารถช่วยจรรโลงให้การฝึกสมาธิ โยคะ ไทเก๊ก จี้กง มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการฝึกเพาะกายก็คือขั้นพื้นฐานของการกีฬาหลายๆอย่าง