การฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามนั้นนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ฝึกมีกำลังที่มากมายยิ่งขึ้น มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีสง่าสมชายชาตรีมากยิ่งขึ้น และผลกำไรอื่นๆอีกมากแล้ว ยังมีผลประโยชน์อีกอย่างที่หลายคนมองข้ามไปก็คือ การฝึกเพาะกายหรือการเล่นกล้ามนั้นสามารถลดความอ้วนที่มาจากไขมันได้เป็นอย่างดี

ตรงจุดนี้มักจะเป็นจุดที่ใครหลายๆคนต่างก็มักจะมองข้ามไป ทั้งๆที่เป็นข้อความสำคัญที่ควรจะใส่ใจเป็นอันดับแรกสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการจะลดไขมันส่วนเกิน การฝึกเพาะกายเล่นกล้ามจะไปช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีน้ำหนักตัวที่พอดีในฐานะที่เหมาะสม คือไม่มีไขมันส่วนเกินที่เกินกว่าความจำเป็นนั้นเอง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผู้ฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามที่ผ่านการฝึกเพาะกายเล่นกล้ามตั้งแต่เบื้องต้นมาแล้วได้สักระยะจนมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่งแล้ว ร่างกายของผู้ฝึกดังกล่าวก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปเองตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับร่างกายของผู้ฝึกเพาะกายก็จะยังเผาผลาญไขมันส่วนเกินนั้นไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพราะเมื่อฝึกไปจนถึงระดับหนึ่งแล้ว อัตราการเผาผลาญไขมันในร่างกายของผู้ฝึกจะมีสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึกมาก ดังนั้นนี้จึงเป็นความสามารถที่ทำให้ผู้ฝึกเพาะกายมีรูปร่างที่สมส่วนและสง่างามอยู่เสมอนั่นเอง

ไม่ว่าผู้ฝึกเพาะกายจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อมาเข้ารับการฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้ามแบบที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและผสานควบคู่ไปกับการควบคุมโภชนาการ ทั้งนี้การดูแลอาหารนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารแต่อย่างใด เพียงแต่จะต้องได้รับเอาแต่อาหารที่มีค่าและจำเป็นต่อร่างกายเท่านั้นเข้าไปเท่านั้น ด้วยการฝึกเพาะกายหรือเล่นเวทที่ถูกต้องและโภชนาการที่มีคุณค่า ในที่สุดร่างกายของผู้ฝึกก็จะมีระดับไขมันที่น้อยลงและกลับเข้าสู่สถานะที่เหมาะสมกับโครงสร้างของร่างกายได้ภายในช่วงเวลาที่ไม่นานเลย
 
เว็บไซต์เพาะกายไทยเล่นกล้าม

Comment

Comment:

Tweet